Published on October 17, 2018

Amsterdam, Netherlands – 17 Oktober, 2018

De Nederlandse health-tech startup Castor EDC, een electronic data capture-platform voor medisch onderzoek, heeft een Europese aanbesteding gewonnen bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Met het platform van Castor EDC kunnen de onderzoekers van het LUMC in een paar stappen een klinische dataverzameling voor onderzoek opstellen en
uitvoeren.

Eenvoudig onderzoeksdata verzamelen en delen
Met Castor EDC kunnen onderzoekers eenvoudig onderzoeksdata verzamelen, standaardiseren en delen. Alle klinisch onderzoekers in het LUMC krijgen hiermee toegang tot het Castor EDC-platform. Het platform maakt tevens een koppeling met het Medical Intelligence platform dat door het LUMC is opgezet, waarbij data uit onder andere het EPD (HiX van Chipsoft) gebruikt kunnen worden voor klinisch wetenschappelijk onderzoek.

HL7 FHIR en analyse-omgeving
Dankzij een koppeling van Castor EDC kunnen gepseudonimiseerde patiëntgegevens via een veilige, versleutelde verbinding, conform de HL7 FHIR-standaard, beschikbaar worden gesteld in het onderzoeksplatform ten bate van klinisch onderzoek. Hiermee besparen de onderzoekers veel tijd, omdat gegevens uit patiëntendossiers niet meer handmatig hoeven worden overgenomen.

Zonder uitleg aan de slag
De implementatie van Castor EDC in het LUMC wordt uitgevoerd in samenwerking met Beter Healthcare, Furore en Firely. “Met ons datamanagementsysteem kunnen de onderzoekers van het LUMC zeer laagdrempelig, veilig en vele malen sneller dan voorheen klinisch onderzoek uitvoeren,” aldus Derk Arts, oprichter en CEO van Castor EDC. “In principe kunnen de onderzoekers van het LUMC binnen enkele uren en zonder nadere uitleg een studie bouwen in hun Castor-omgeving, maar toch kiezen wij ervoor om zeven trainingen te beleggen. ”

Over Castor EDC
Castor EDC heeft één doel voor ogen: medisch onderzoek slimmer en efficiënter maken met gebruiksvriendelijke technologie. Met 30 mannen en vrouwen wordt elke dag gewerkt aan software tools die het voor onderzoekers en patiënten wereldwijd mogelijk maakt meer te halen uit alle tijd en geld die in medisch onderzoek wordt gestoken. Opgericht in 2012, telt Castor EDC intussen 2.800 onderzoeken, 23.000 gebruikers en 80 instellingen zoals het AMC, Radboudumc en King’s College Hospital in Londen (VK) onder zijn afnemers.

Over de oprichter, Derk Arts
Oprichter en CEO is de Derk Arts (MD, PhD, 32 jaar). Hij richtte het bedrijf op tijdens zijn PhD in het
AMC in Amsterdam. Vorig jaar heeft het bedrijf 1,1 miljoen euro subsidie ontvangen vanuit Horizon
2020, het innovatieprogramma van de Europese Commissie voor MKB-bedrijven.